Бир жолу колдонулуучу биологиялык ажыроочу кол кап